Najčešće postavljana pitanja

Svi koji su prije isteka zastare 14. lipnja 2023. potpisali ugovor o prijenosu potraživanja, bilo kod nas ili na nekoj drugoj lokaciji, te nam o tome u roku poslali obavijest putem elektroničke pošte, utuženi su prije nastupanja zastare. Hvala vam svima još jednom na povjerenju. 

Veseli nas da smo u periodu od 8 tjedana pomogli da nekoliko tisuća ljudi iskoristi svoje pravo na potraživanje obeštećenja od banke u slučaju nepravedne prakse jednostranog dizanja kamatnih stopa i valutne klauzule radi aprecijacije švicarskog franka.

Idući koraci usredotočeni su na dobivanje svih ovih tužbi, ali i aktivacije svih onih tužbi koje nisu obuhvaćene zastarom (poput korporativnih i leasing ugovora). Nakon toga, isti ovaj proces ponoviti ćemo sa utuživanjem ništetnosti jednostranih dizanja kamatnih stopa za sve EUR i HRK kredite gdje se takva praksa ponavljala. 

Pratite naše aktivnosti u medijima, i javite se ukoliko imate slučaj za nas. 

Dobio sam pismo ponude od Vas, kako znate da imam pravo na obeštećenje?

Pregledom javnog registra zemljišnih knjiga uočili smo hipotekarni kredit na vašoj nekretnini. Iz upisa je vidljivo o kakvom se kreditu radi, kao i kada ste ga podigli (u pregledniku zemljišnih knjiga se sami možete uvjeriti kako su podaci u našem pismu i podaci upisani u zemljišne knjige istovjetni). Pretpostavljajući da niste iskoristili svoje pravo utuženja poslali smo vam našu neobvezujuću ponudu. Očekivani iznos obeštećenja je okvirna i neobvezujuća procjena, izračunata temeljem našeg prethodnog iskustva na nekoliko tisuća sličnih situacija po matematičkom modelu kojeg smo izradili. Točan izračun ovisi o nizu faktora i utvrditi će se financijskim vještačenjem. Procjena obeštećenja iz našeg pisma izračunata je temeljem javno dostupnih podataka.

Jeste li smjeli iskoristiti moje podatke za vašu ponudu?

Naravno, puno dužne pažnje je posvećeno vašim pravima. Zemljišne knjige i njihov cjelokupni sadržaj su javni dokument koji je dostupan svima pod istim uvjetima, te za uvid u njih nije potrebno istaknuti razlog (pravni interes). Javnost zemljišnih knjiga je definirana člankom 7. Zakona o zemljišnim knjigama.
Dodatna pravna osnova je postizanje legitimnog interesa zaštite prava oštećenika (vas, korisnika CHF kredita), kao i legitimnog interesa voditelja obrade podataka da uspostavlja informativne, savjetodavne i poslovne odnose s korisnicima spornih kredita (pročitajte mišljenje AZOP-a iz prosinca 2022.).
Nadalje, člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR direktiva) naša obrada podataka kroz registar zemljišnih knjiga je zakonita jer zadovoljava sljedeće uvjete:

 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi fizičkih osoba
  (konkretno, građana oštećenih od strane banaka kroz sporne kredite u
  CHF),
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa (konkretno,
  olakšavanje građanima oštećenih od strane banaka kroz sporne kredite u
  CHF da ostvare svoje pravo na obeštećenje),
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade da
  pruža informativne, savjetodavne, i poslovne odnose s korisnicima
  spornih kredita u CHF.

Zabranom obrade tih podataka stvorila bi se nesrazmjerna korist od strane banaka, a na štetu građana. Štoviše, radilo bi se o nesrazmjernoj koristi banaka u slučaju koji je u mnogobrojnim sudskim postupcima dokazan kao prekršaj banaka na štetu velikog broja građana.
I posljednje, korištenje podataka je u suglasnosti s Europskom PSI (Public Sector Information) direktivom koja potiče korištenje podataka iz javnih izvora.
Još detaljnije objašnjenje možete pročitati na blogu našeg direktora.

Moja banka kaže da sam konverzijom kredita dobio obeštećenje, te da nemam nikakvih drugih prava?

Konverzija vašeg kredita nije obeštećenje, odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz prosinca 2022., potrošač/korisnik kredita ima pravo i na isplatu pripadajućih zateznih kamata na više plaćene iznose koji je potrošaču banka uračunala prilikom izračuna konverzije kredita. Iako odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske još uvijek nije konačna, prateći medijske napise, moguće je da će iznos tražbine u konačnici biti i veći.
Pročitajte bilo koji od niza članaka koji su se pojavili na temu CHF kredita u posljednje vrijeme ili čak nazovite svojeg osobnog bankara i pažljivo poslušajte što će vam on reći.

Nisam do sada znao da imam pravo na obeštećenje, no što me sprečava da angažiram svojeg odvjetnika?

Ako želite iskoristiti našu informaciju i temeljem nje angažirati svojeg odvjetnika da utuži potraživanje od banke – slobodno to učinite, to je naš mali poklon vama.

Svejedno, molimo da razmotrite naš prijedlog komisijskog prijenosa tražbine. Druga fundacija SPV d.o.o. na ovom projektu radi nekoliko godina, angažirali smo vrhunske matematičare, financijske forenzičare, ekonomiste i pravnike kako bi razradili najbolji mogući model naplate i vjerujemo da smo bolje ekipirani, brži, fleksibilniji i pripremljeniji od većine. Osim toga, na sebe preuzimamo sve troškove postupka i nikada ih nećemo od vas potraživati. Ipak, najvažnija je razlika u motivaciji, naš je cilj doći u poziciju naplate obeštećenja od banke u najkraćem mogućem roku, neovisno o tome koristimo li instrument nagodbe ili sudskog postupka – i naposlijetku, naša nagrada ne ovisi o broju procesnih radnji, broju odlazaka na sud ili dugotrajnosti postupka.

Koji podaci su nužni da bih ugovorio s Drugom fundacijom SPV d.o.o. komisijski prijenos tražbine?

Kao donji minimum, da bi sklopili ugovor, potrebni su nam vaši puni i ažurni osobni podaci, kopiju ugovora o kreditu/leasingu (zajedno sa svim aneksima i dodacima, ako postoje), te podaci o bankovnom računu (IBAN) na koji želite isplatu obeštećenja po uspješno okončanom postupku.

Poželjno je da pripremite i sve uplate koji su napravljeni prema banci (datumi i iznosi), kao i odluke banke koje ste zaprimili o promjeni kamatnih stopa. U slučaju da takve podatke nemate, uvijek ih možete zatražiti od banke koja vam ih je dužna predati.

Naravno, prije nego što nam pošaljete gore navedene podatke, proučite naša pravila privatnosti i načine kako štitimo vaše podatke. Nije moguće sklopiti ugovor bez navednih podataka i uvida u tražene dokumente, te je vaše dopuštenje/privola nužna.

Zatražio sam podatke od moje banke, no oni su ih odbili dostaviti, što sada?

Uočili smo da su pojedine banke u posljednje vrijeme počele odbijati izdavati kopije/preslike nužnih podataka o kreditima svojih klijenata. To je kalkulirana metoda odugovlačenja i obeshrabrivanja oštećenih potrošača, a u svrhu odvraćanja od pokretanja tužbenih zahtjeva. Takvim ne-postupanjem po zahtjevima svojih klijenata banka izravno izbjegava financijske troškove koji se mogu smatrati stjecanjem imovinske koristi na štetu potrošača.

Vaša banka je dužna dostaviti tražene podatke te ne postoji pravni osnov temeljem kojeg vam mogu uskratiti dostavu podataka. Da je tome tako, govori i rješenje AZOP-a kojim je jedna od banaka već kažnjena zbog uskraćivanja podataka.

Ako ste jedan od potrošača kojima je banka odbila predati preslike tražene dokumentacije, bez odlaganja napravite prijavu AZOP-u, odnosno HNB-u.

Dobio sam pismo, ali moja rodbina, prijatelj ili poznanik koji su u istoj situaciji nisu?

Podatke o našoj ponudi slobodno podijelite s vašom rodbinom, prijateljima i kolegama. Da bi saznali imaju li i oni pravo na obeštećenje od banke, potrebno je da nam dostave svoje podatke, kao i osnovne podatke o svojem kreditu putem kontakt formulara ili emaila, kako bi utvrdili postojanje prava na obeštećenje. Samo požurite, rok zastare na pokretanje postupka je početak lipnja 2023. godine.

Dobio sam pismo, ali su pismo dobili i moji jamci?

Podatke o kreditu smo crpili iz javno dostupnih izvora, te ovisno o razini detalja ponekad nije bilo moguće raspoznati tko je nositelj kredita, a tko su sudužnici i da li je kredit solidarno dignulo više osoba. Prijenos tražbine mogu ugovoriti samo nositelji kredita i u takvim situacijama potpisuje se samo jedan ugovor.

Dobio sam pismo, ali ja nikada nisam dignuo kredit u švicarskim francima?

Podatke o kreditu smo crpili iz javno dostupnih izvora i ovisimo o točnosti tih izvora. U određenim situacijama zbog pogrešaka u javnom registru, pogrešnoj strukturi upisa podataka ili iz drugih razloga moguće je da smo na pogrešan način povezali vlasnika nekretnine i upis tereta. Ako se to dogodilo, iskreno se ispričavamo na nenamjernoj pogrešci.

Tko sve može ostvariti pravo na isplatu dijela preplaćenog iznosa kredita ili leasinga?

Druga fundacija SPV d.o.o. želi biti most za sve korisnike konvertiranih i nekonvertiranih kredita u švicarskim francima, koji su gotovo odustali od traženja povrata svog teško zarađenog novca zbog iscrpljenosti od dosadašnjih sudskih tužbi i natezanja s bankama. Čak 120.000 građana koji su svoje kredite u švicarskim francima preplatili uslijed promjena valute i kamatnih stopa, sada jednostavno može ostvariti svoja prava, bez potrebe za sudskim sporom s bankama.

Još uvijek otplaćujem kredit u francima, mogu li zatražiti Ugovor o komisijskom prijenosu tražbine?

Za korisnike kredita u švicarskim francima koji još uvijek otplaćuju taj kredit, smatramo da je komisijski prijenos tražbine najbolja opcija. Druga fundacija SPV d.o.o. preuzet će pravo na nekonvertirane kredit. Kao i kod otplaćenih kredita, okvirni iznos obeštećenja se utvrđuje prije potpisa Ugovora i jasno se komunicira unaprijed.

Kako se računa iznos obeštećenja od banke?

Svaki kredit ili leasing ugovor ima određenu vrijednost i kvalitetu s obzirom na vrstu – stambeni, potrošački, auto kredit, nenamjenski ili poslovni. Na njegov rang utječe i priroda zajmoprimca, koji može biti privatni ili pravni subjekt, kao i količina dosad otplaćenog dijela te ostali detalji ugovora s bankom. Konačni iznos obeštećenja ovisi o redovitosti plaćanja, banci koja je bila izdavatelj kredita (i njihovim jednostranim promjenama ugovornog odnosa), proteku vremena, kamatnim stopama, kao i postupku kroz koji će se obeštećenje provesti (nagodba ili sudski postupak). Od naplaćenog obeštećenja, Druga fundacija SPV d.o.o. isplatiti će vam 75% neto tražbine. U našem ugovoru nema sakrivenih ili naknadnih troškova niti sitnih slova.

Cilj Druge fundacije SPV d.o.o. je vrlo jasan i jednostavan – da na najbrži mogući način naplati obeštećenje kako bi što prije mogli isplatiti vas, oštećenika.

Zašto odabrati komisijski prijenos tražbine s Drugom fundacijom SPV d.o.o. umjesto tužbe prema banci?

Poznavajući tromost hrvatskih sudova, dodatan faktor za komisijski prijenost tražbine jest i dragocjeno vrijeme koje valja utrošiti u pravnu bitku. S tvrtkom Druga fundacija SPV d.o.o. unaprijed znate da nam je cilj na najbrži mogući način naplatiti obeštećenje, te nemate naknadne ili sakrivene troškove. Pored dugotrajnosti sporova, važan motiv je i trošak sudskog postupka, cijena raznih vještačenja i pristojbi koje se plaćaju unaprijed, kao i odvjetnika koji u svakom slučaju uzima svoj postotak. Uz to, iako se parnice možda čine sigurnima, dođe li i do najmanje pogreške u papirima i izračunima, slučaj protiv banke se gubi, kao i cjelokupni iznos preplaćenog dijela kredita ali i trošak postupka pada na podnositelja tužbe. Svim nekadašnjim i trenutnim dužnicima u švicarskim francima, tvrtka Druga fundacija SPV d.o.o. stoga, umjesto plaćanja troškova i neizvjesnih višegodišnjih sporova, pruža sasvim drugačije rješenje – komisijski prijenos tražbine za što smatramo da je najbrži mogući način naplate obeštećenja kako bi što prije mogli isplatiti vas, oštećenika.

Što se događa s mojim obavezama prema banci ako napravim komisijski prijenos potraživanja?

Druga fundacija SPV d.o.o. zaštitit će dosadašnje vlasnike kredita člankom ugovora u kojemu sva odgovornost za potraživanje od banke prelazi na tvrtku, neovisno o ishodu isplate. Iako je člankom 86. Zakona o obveznim odnosima propisano da, kada se potraživanje ustupa, za veličinu tražbine odgovara onaj koji ustupa tražbinu, tvrtka se napismeno se odriče tog prava. Drugim riječima, nakon potpisivanja ugovora, građani zaista više nemaju dodira s bankama niti sudskim postupkom vezanim za njihov dotadašnji kredit (mogući izuzetak je ako tuženik/banka/leasing traži nositelja kredita ili sudužnike da svjedoče o okolnostima pred sudom).

Koja je zakonska osnova komisijskog prijenosa tražbine od građana?

Prijenos tražbine procedura je koja se u Hrvatskoj provodi već godinama (tzv. cesijski ugovor, definiran u Zakonu o obveznim odnosima), no najčešće u obrnutom slučaju – kada osobe duguju bankama. Sada su strane zamijenjene. Važno je istaknuti i kako Druga fundacija SPV d.o.o. preuzima kompletan rizik naplate od prenesene tražbine.

Zašto se tvrtka zove Druga fundacija SPV d.o.o.?

Druga fundacija je naziv knjige glasovitog američkog autora Isaaca Asimova. Riječ fundacija ima više mogućih značenja, između ostalog to može biti temelj, u pravnom smislu to je naziv organizacije čiji je cilj da osigura novac za određenu grupaciju ljudi, a može označavati i novi početak. SPV ili special purpose vehicle je česta oznaka za pravni entitet/tvrtku koja je osnovana s točno određenom svrhom i ciljem. Ime tvrtke je vjerujemo dobar opis naše funkcije i krajnjeg cilja.

× Kako vam možemo pomoći?