Investitori


Druga fundacija SPV d.o.o., izdala je 6. veljače 2024. godine prvu tranšu korporativnih obveznica u privatnom izdanju bez prethodne objave prospekta.

Izdano je 399.920 obveznica u ukupnom iznosu od 399.920,00 EUR. Obveznica je izdana na rok od 5 godina (dospijeće 6. veljače 2029.), uz 12% godišnjeg prinosa (metoda obračuna stečene kamate 30E/360).

Obveznica je uvrštena u depozitorij SKDD-a pod oznakom IIF-O-292A (ISIN: HRIIF0O292A3). Obveznicom se može trgovati bez ograničenja.

Izdavatelj zadržava pravo, najranije po proteku perioda od 2 godine od dana izdavanja obveznice, od ulagatelja zahtijevati prijevremeni otkup cijelog iznosa obveznica po cijeni jednakoj nominalnom iznosu obveznica, pod uvjetom da takav zahtjev postavi svim ulagateljima. Ulagatelji su vezani takvim zahtjevom izdavatelja. U slučaju prijevremenog otkupa obveznica, ulagatelji imaju pravo na isplatu kamate dospjele do trenutka podnošenja zahtjeva za prijevremenim otkupom obveznica kao i 25% (dvadeset-pet-posto) iznosa kamate / prinosa koji bi im pripao do planiranog dana dospijeća.

Druga fundacija SPV d.o.o., će sukladno planu izdavanja, do kraja 2024. godine izdati nove obveznice.

× Kako vam možemo pomoći?