Pravila privatnosti

Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako Druga fundacija SPV d.o.o., Lonjička ulica 2A, Zagreb, OIB: 25132169807 (dalje u tekstu: “Druga fundacija “) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima i to podacima koji se obrađuju prilikom kontaktiranja društva Druga fundacija, sklapanja ugovora s našim društvom, ali i podacima koji se nalaze na web stranici te koji su Drugoj fundaciji dostupni korištenjem web stranice: https://drugafundacija.hr/.

Cilj ovih pravila je informirati ispitanike o svim načinima obrade podataka Druge fundacije neovisno o tome je li obrada online ili se vrši prilikom sklapanja ugovora ili prilikom komuniciranja jer ste zainteresirani za usluge koje nudi Druga fundacija.

Druga fundacija je posvećena zaštiti i poštivanju vaše privatnosti.

Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti.

U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Druga fundacija je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Druga fundacija SPV d.o.o.
Lonjička ulica 2A, Zagreb
OIB: 25132169807

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na: [email protected]

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Druga fundacija osobne podatke prikuplja radi izvršenja ugovora u kojem ste vi kao ispitanik stranka, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja, ali i u slučajevima kada nam se obratite i/ili su nam vaši podaci potrebni kako bismo izvršili radnje koje i sami od nas očekujete. Iz tih razloga, Druga fundacija  ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta od iznimne važnosti i/ili javnog interesa, te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Druga fundacija i/ili naši pouzdani partneri.

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog poštovanja pravnih obveza, ako je to nužno za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili za potrebe legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

  1. Obrada podataka vas kao ispitanika (potrošača) tijekom redovnog poslovanja Druge fundacije

Kao voditelj obrade Druga fundacija podatke obrađuje i na drugi način osim putem web mjesta. U nastavku vam detaljno navodimo vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza odnosno poslovnih aktivnosti vezanih uz registrirane djelatnosti Druge fundacije:

o Od građana i građanki (vas) kao ispitanika koji želite osigurati svoja prava na obeštećenje, a koja imate kao potrošač: a) u slučaju da želite organizirati sastanak s odgovornim osobama Druge fundacije obradit ćemo vaše kontakt podatke: email s kojeg ste nam se obratili, drugi kontakt ukoliko ste nam ga ustupili, podatke o vašem slučaju koje ste nam iznijeli, podatke o dugu; ili b) ukoliko želite da vas zastupamo ili pružimo neku od naših usluga obradit ćemo također vaše ime, prezime, adresu stanovanja, OIB, kontakt podatke o emailu ili telefonu ukoliko želite da komuniciramo na taj način, podatke o dugu, potpis, ili c) prilikom sklapanja ugovora sa Drugom fundacijom obradit ćemo vaše ime, prezime, OIB, adresu, podatke o dugovanju, podatke o vašem računu na koji želite da izvršimo isplatu kada se za to ispune uvjeti, potpis. Društvo Druga fundacija u procesu osiguravanja obeštećenja služi kao posrednik između potrošača (vas kao ispitanika) i kreditnih institucija putem poslovnog modela nagodbi kroz komisijski prijenos potraživanja za konvertirane i nekonvertirane CHF i EUR kredite, leasinge.

o Podaci građana i građanki obrađuju se od Druge fundacije na temelju legitimnog interesa u slučaju kada je Druga fundacija, također, kao voditelj obrade koristila odnosno koristi javno dostupne resurse (zemljišne knjige: https://oss.uredjenazemlja.hr/public-services/review-lr-bdc), izvore i baze putem kojih se može provjeriti i prikupiti podatak potreban za izvršenje obrade odnosno za informiranje ispitanika o pravima (potrošača, inače o ustavnim pravima vas kao građanima Republike Hrvatske) i nuđenje usluga onima koji su za iste zainteresirani. Druga fundacija obrađuje javno dostupne osobne podatke ispitanika (potrošači, građani i građanke Republike Hrvatske/ pregledom javnog registra zemljišnih knjiga) i to ime, prezime, kućna adresa, podatak o tome imaju li građani kredit u CHF (ukoliko imaju iznos duga, podatke o nekretnini pod hipotekom, identifikacijski podatak, iznos mogućeg obeštećenja). Svrha obrade vezana je uz obavještavanje o pravima građana sa CHF kreditima. Naime, kreditne institucije u Republici Hrvatskoj tijekom godina izdale su otprilike 120.000 kredita denominiranih u švicarskom franku, a zbog nedovoljnog informiranja ispitanika (potrošača) od strane banaka kao i jednostranih promjena kamatnih stopa i velike fluktuacije tečaja CHF-a, došlo je do niza sudskih tužbi koje su ustanovile povredu prava potrošača, a što je otvorilo put prema obeštećenju, a za koje mnogi građani ne znaju, uskraćeni su za obavijesti o pravima te im se ugrožavaju njihova prava. Slijedom navedenog Druga fundacija provela je test legitimnosti (ravnoteže) te na osnovi navedenog pravnog osnova obrađuje spomenute kategorije osobnih podataka.

o Podatke o odgovornim osobama pravnih osoba (ime, prezime, adresa, OIB) za preplaćene financijske instrumente (kredite, leasinge) podignute kod domaćih kreditnih institucija, sve u slučaju da želite sklopiti ugovor sa Drugom fundacijom.

o Druga fundacija prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne / ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju (ukoliko nam je samoinicijativno ustupljena) te potpis.

o Od dobavljača, sponzora i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobe koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.

o Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje Druga fundacija prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što su odvjetnički uredi, javnobilježnički uredi te druga društva koja su povezana s Drugom fundacijom, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Druga fundacija, a o čemu Druga fundacija vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

  1. Obrada podataka putem web stranice

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://drugafundacija.hr/ kao što je istraživanje usluga koje pruža Druga fundacija , i/ili kada nam želite poslati upit, i/ili kada se želite prijaviti na našu stranicu i ostaviti svoj komentar ili zaprimati obavijesti o našim aktivnostima, Druga fundacija može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Druga fundacija prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućila korištenje aktivnosti putem web stranice https://drugafundacija.hr/, unaprijedila rad web stranice https://drugafundacija.hr/, stvorila bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšala oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta i komuniciranje s korisnicima.

Na internetskoj stranici https://drugafundacija.hr/, Druga fundacija prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime (opcionalno), adresu e-pošte ili drugi kontakt ( broj telefona- opcionalno), temu vaše poruke, podatak u kojoj ste banci digli kredit, podatak o dugu te IP adresu.

Uz navedeno ispitanici nam u komunikaciju dostavljaju i podatke kao što je podatak o adresi stanovanja i/ili OIB što u našem kontakt obrascu nije obvezan podatak no potreban je ukoliko želite s nama sklopiti ugovor ili želite da vam na drugi način pomognemo, sve u skladu s djelatnošću s kojom se bavimo i u skladu s uslugama koje pružamo.

Putem naše web stranice možete nam se obratiti i klikom na prozor u kojem stoji ˝Kako vam možemo pomoći?˝. Moramo vas obavijestiti da klikom na navedeni prozor dolazi do obrade podataka i od strane WhatsApp-a. Obavezno ukoliko ne koristite WhatsApp pročitajte odredbe o zaštiti podataka i o načinu na koji WhatsApp obrađuje podatke na https://www.whatsapp.com/legal/ .

Kakva prava na privatnost imate?

Druga fundacija  poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Drugu fundaciju slanjem elektroničke pošte na [email protected].

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Druge fundacije zatražiti sljedeće:


– da vam omogući pristup vašim osobnim podacima    Drugu fundaciju možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.   Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.    
– zatražiti ispravak pogrešnih podatakaŽelimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.  
– zatražiti brisanje osobnih podatakaMožete tražiti od Druge fundacije da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Druga fundacija bi mogla prestati biti sposobna za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
– ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunostiUkoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
– podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatkeSjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Druga fundacija  smatra legitimnom.  
– zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Druge fundacije prijenos podataka drugom vršitelju obrade.  

Ukoliko vam bilo što nije jasno slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

Druga fundacija će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Druga fundacija razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Druga fundacija će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Druga fundacija  na čuvanje podataka. Svi rokovi utvrđeni su internim aktima ili važećim propisima te se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li Druga fundacija podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Druga fundacija surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

Druga fundacija  kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između Druge fundacije  i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju Druga fundacija  vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske u Sjedinjene Države.

U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Prijenos podatka u ovom slučaju temeljit će se sukladno članku 49. Opće uredbe o zaštiti podataka kao valjano podredno privremeno rješenje.

Kada kao korisnik posjetite našu web stranicu i napišete komentar mi prikupljamo podatke prikazane u formi komentara, pri čemu će uz komentar biti administratorima sustava vidljiva i IP adresa vas kao posjetitelja te string korisničkog agenta preglednika, sve s ciljem lakše detekcije spama. Kao posljedica navedenog moguće je da je anonimizirani string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji se također zove hash) dostavljen Gravatar servisu kako bismo provjerili koristite li ga. Više o Pravilima privatnosti Gravatar servisa dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/, a njihov službenik za zaštitu podataka je dostupan i kroz direktnu kontakt formu https://wordpress.com/support/contact/ .

Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Druge fundacije , na primjer, za potrebe korisničke podrške, financija, oglašavanja i druge usluge u i izvan Druge fundacije. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Koliko dugo će Druga fundacija zadržati vaše osobne podatke?

Druga fundacija neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Što se tiče vremenskog razdoblja čuvanja podataka, nakon što smo vam kao ispitanicima poslali pismovnu pošiljku na temelju obrade podataka iz javnih baza (zemljišne knjige), a s obzirom da se radi o jednokratnoj aktivnosti koja je vezana za unaprijed poznati rok zastare (14. lipnja 2023.), navedeni podaci će biti uništeni ispunjenjem svrhe odnosno u razumnom roku nakon nastupanja zastare.

Za sve one potrošače koji odluče stupiti sa Drugom fundacijom u daljnji kontakt i iskoristiti našu ponudu,  sklopiti ugovorni odnos sa Drugom fundacijom primjenjivati će se drugi zakonom propisani rokovi, a obavijest o drugom vidu obrade koja tada nastupi dat će se ispitanicima u sklopu ugovora/ sporazuma koji je potrebno sklopiti i druge dokumentacije koju ćete tada potpisivati sa društvom Druga fundacija.

Najčešća pitanja?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

Trudimo se ažurirati najčešća pitanja iz prakse i dati vam što jasnije odgovore. Više možete pročitati na https://drugafundacija.hr/najcesce-postavljana-pitanja/89/ .

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Druga fundacija  koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Druga fundacija prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://drugafundacija.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Druga fundacija nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Druga fundacija prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Linkedin i druge.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

Druga fundacija  zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Ažurirano dana 26. 6. 2023. godine

× Kako vam možemo pomoći?