Naplata obeštećenja od banke u najkraćem mogućem roku bez rizika i troškova

Mnogi korisnici kredita i leasinga ne znaju da imaju pravo na obeštećenje, neki ne žele ulaziti u pravne sporove s bankama, dok neki nisu upućeni kako uopće započeti postupak, a za mnoge se pregovori s odvjetnicima i sudski sporovi mogu otegnuti ili čak izjaloviti uslijed nepotpune dokumentacije, pogrešnih izračuna ili formalnih pogrešaka. Druga fundacija na sebe prenosi troškove i rizik uspjeha.

Čime se bavimo?

Druga fundacija SPV d.o.o. je trgovačko društvo osnovano za posebnu namjenu osiguranja prava na obeštećenje potrošačima i pravnim osobama za preplaćene financijske instrumente (kredite, leasinge) podignute kod domaćih kreditnih institucija.

Kako radimo

Prenosimo potencijalnu tražbinu u komisiju (ugovorom o cesiji) i potom utužujemo kreditora.

Troškovi postupka i rizici

Druga fundacija u cijelosti na sebe prenosi sve rizike i plaća troškove postupka.

Što radimo

Omogućavamo potrošačima i pravnim osobama da ostvare svoje pravo na potraživanje od banke nastalo temeljem ništetnih odredbi ugovora.

Tko može dobiti obeštećenje

Ako ste digli kredit ili leasing u posljednjih dvadesetak godina, neovisno o valuti (CHF, EUR, HRK), vjerojatno imate pravo na obeštećenje.

Zašto prenijeti potraživanje

Mnogi ne žele ulaziti u spor s bankom, neki nisu upućeni kako započeti postupak, a za mnoge se pregovori s odvjetnicima i sudski sporovi mogu otegnuti ili čak izjaloviti uslijed nepotpune dokumentacije, pogrešnih izračuna ili formalnih pogrešaka.

Zašto ugovoriti s Drugom fundacijom

Nakon više godina istraživanja kreditne prakse, poslovanja, banaka i desetaka tisuća predmeta sudske prakse, naš tim pravnika, ekonomista i matematičara uvjeren je u pozitivni ishod.

“Svaka ulazna i izlazna naknada za bilo koji kredit smatra se nepoštenom praksom koja je posljedično i ništetna. Naše kalkulacije pokazuju da prosječni odštetni zahtjev dostiže i do dva do tri posto glavnice plasiranog kredita što nije zanemariv novac potrošačima.”

Marko Rakar

Direktor, Druga fundacija SPV d.o.o.

Pridružite nam se!

Dopustite da i Vama osiguramo obeštećenje od vaše banke.

× Kako vam možemo pomoći?